UT02GLA0011

Hook

UT02GLA0021

Double hook

UT02GLA0024

Soap shelf

UT02GLA0025

Soap baske

UT02GLA0031

Glass tumbler holder wall model, complete

UT02GLA0041

Tissue holder without cover

UT02GLA0042

Tissue holder with cover

UT02GLA0043

Tissue holder without cover

UT02GLA0044

Resrve twin tissue holder

UT02GLA0045

Twin tissue holder without cover

UT02GLA0051

Towel bar, 300mm

UT02GLA0052

Towel bar, 450mm

UT02GLA0053

Towel bar, 600mm

UT02GLA0054

Towel bar, 800mm

UT02GLA0056

Double towel bar, 600mm

UT02GLA0057

Double towel bar, 800mm

UT02GLA0151

Towel bar, 300mm

UT02GLA0152

Towel bar, 450mm

UT02GLA0153

Towel bar, 600mm

UT02GLA0154

Towel bar, 800mm

UT02GLA0156

Double towel bar, 600mm

UT02GLA0157

Double towel bar, 800mm

UT02GLA0061

Glass toilet brush set wall model, complete

UT02GLA0072

Shelf

UT02GLA0073

Shelf

UT02GLA0081

Grab bar

Top